Konsulent

Asker Consulting tilbyr en rekke konsulenttjenester tilpasset kunden.


Vi deler dette opp i generelle tjenester og spesifiserte tjenester knyttet opp mot vårt produktsortiment.


Vi definerer mål, gjennomføring og avslutning i fellesskap og tilbyr målstyrt effektmåling under hele prossessen.

Generell virksomhetsanalyse


Management for hire


Konsulent pr. time


Konsulent pr. prosjekt

Foranalyse ROI


Foranalyse 4Mat


Konsulentnettverk


Ny START


Vårt mål er å maksimere avkastningen fra organisasjonens menneskelige kapital og minimere finansiell risiko med rett kompetanse og verktøy.