Produkt

Asker Consulting tilbyr en rekke produkter tilpasset kunden.


Våre produkter har forankring i våre konsulenttjenester.

Det kan være IT systemer, kurs eller egenutviklede verktøy som alltid skal understøtte kunden. Vi mener at uten et system/verktøy kunden selv kan benytte og understøtte sine beslutninger på, under og etter prosessen, bortfaller mye av resultatene over tid.


Asker Consulting leverer målbare resultater som varer.

Noen eksempler på produkter:


HR løsning for kommuner

IT Løsning for kjøreopplæring etter det nye EU direktivet

Målstyrt Coaching

ROI

4Mat

Kurs - leder, system, annet

Aktiv Salgsavdeling

Målstyrt møtbooking


Vårt mål er å maksimere avkastningen fra organisasjonens menneskelige kapital og minimere finansiell risiko med rett kompetanse og verktøy.